ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
อัลบั้มรูป > กฐินสามัคคีสายบุญทั้ง 18 สาย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

กฐินสามัคคีสายบุญทั้ง 18 สาย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขออนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีสายบุญทั้ง 18 สาย

ประกอบด้วย

1 นายสุทัศน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์

2 อาจารย์ฤดี ดวงคำ
และโรงเรียนอนุบาลการกุศล วัดตระพังทอง

3 นายประโยชน์ คงพิรอด

4 นายเสงี่ยม อ่อมอินทร์

5 นางกฤษณา สุทธิยงค์

6 คุณวราภรณ์ พุ่มทอง 

7 คุณสมปอง มีอินทร์

8 อาจารย์สิพิม เรืองจันทร์

9 คุณแสงดาว หินประกอบ

10 นางเนียม วันจันทร์

11 นางบัวลอย อยู่มา

12 คุณพัชรี พ่วงแผน 

13 คุณสมคิด ก้อนกลิ่น

14 คุณจำนัน อยู่มา

15 ป้าหัด ทรัพย์สิน

16 คุณคำนึง หอมทอง

17 ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง

18 ชุมชนบ้านใต้

 

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดทั้งกุศลทานบารมี ที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจุบันนี้ขอให้ปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยโภคสมบัติ นิพพานสมบัติ และจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญฯ


มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com