ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
อัลบั้มรูป
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ปีใหม่๒๕๕๗
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : ถวายเทียน 9 วัด ปี57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สพป เขต1 และ ธนาคารออมสิน ถวายเทียน
รายละเอียด:

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 และธนาคารออมสิน ถวายเทียนพรรษา

 

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : รับการประเมินวัดร่มเย็น
รายละเอียด:

  รับการประเมินวัดร่มเย็น โดยมีผู้ร่วมส่งเสริมความร่มเย็นโดย

วัดตระพังทอง เมืองเก่าสุโขทัย,เทศบาลตำบลเมืองเก่า,กศน.ตำบลเมืองเก่า

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองเก่า,กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด วัดตระพังทอง,ประธาน คณะกรรมการทั้ง 12 ชุมชน

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลเหรียญหล่อหลวงพ่อศรีอารย์
รายละเอียด:

 ร่วมพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลเหรียญหล่อหลวงพ่อศรีอารย์

รุ่นแรก ณ อุโบสถวัดวังสวรรค์ โดยมีพระอาจารย์ มหาสุวิทย์ ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตระพังทอง เมืองเก่าสุโขทัย เปรียญธรรม 3 ประโยค ร่วมพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ธรรมสู่ชุมชน(รามใหญ่)
รายละเอียด:

 ธรรมสู่ชุมชน(รามใหญ่) โดยพระอาจาร์ มหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดตระพังทอง

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลสุโขทัย
รายละเอียด:

 พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลสุโขทัย

สมทบกองทุนสงฆ์อาพาร และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โดยคณะศรัทธาวัดตระพังทอง บริจาค เตียงผู้ป่วย ๑ หลัง เป็นเงิน  ๒๘,๐๐๐ บาท
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : หล่อเทียนพรรษาถวายผ้าป่าเก้าวัด
รายละเอียด:

รีวิวภาพบรรยากาศถวายเทียนพรรษาผ้าป่าเก้าวัด

จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : อนุโมทนาบุญเทศน์มหาชาติและกฐินสามัคคี
รายละเอียด:

ขอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีและเทศน์มหาชาติ คุณแม่โซกุง  แซ่ลี่ คุณสมพงษ์  แซ่ตั้ง และครอบครัวญาติมหากัลยาณมิตร

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2555
ชื่ออัลบั้ม : อนุโมทนาบุญเทศน์มหาชาติและกฐิน
รายละเอียด:

ขออนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีและเทศน์มหาชาติ คุณแม่โชกุง  แซ่ลื่  คุณสมพงษ์  แซ่ตั้ง และครอบครัว

จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com