ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
อัลบั้มรูป
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ธนาคารออมสิน สมทบทำบุญสร้างผนังกันน้ำ
รายละเอียด:

 เวลา ๐๙.๐๐ น. วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ผนักงานธนาคารออมสินร่วมบุญ สมทบทำบุญสร้างผนังกันน้ำ ณ เกาะกลางน้ำวัดตระพังทอง จำนวน เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

จำนวนรูป : 42 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ทอดกฐินสามัคคี วัดตระพังทอง ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ทอดกฐินสามัคคี วัดตระพังทอง ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด:

 ทอดกฐินสามัคคี วัดตระพังทอง ประจำปี ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : “ตักบาตรเทโว ๒๕๖๐
รายละเอียด:

 “ตักบาตรเทโว ๒๕๖๐ ประเพณีโบราณของไทยหลังวันออกพรรษา” วันศุกร์ที่้ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ และเจ้าภาพรับผ้าไตรกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐

จำนวนรูป : 41 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันปวารณาออกพรรษา
รายละเอียด:

 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันปวารณาออกพรรษา

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
รายละเอียด:

 เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : "หล่อเทียนพรรษาถวายผ้าป่า ๙ วัด" ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด:

 "หล่อเทียนพรรษาถวายผ้าป่า ๙ วัด" ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมชมนิทรรศการ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของหนูน้อยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หล่อเทียนพรรษา. ถวายผ้าป่า๙วัด ปี๒๕๕๙
รายละเอียด:

หล่อเทียนพรรษา. ถวายผ้าป่า๙วัด ปี๒๕๕๙ 

กิจกรรมถวายเทียนในวันเข้าพรรษา( วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559) โดยวัดที่ได้นำเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน โต๊ะหมู่บูชาและต้นผ้าป่าไปถวายได้แก่

1.วัดตระพังทอง
2.วัดบ้านนา
3.วัดตระพังทองกลาง
4.วัดเชตุพน
5.วัดมนต์คีรี
6.วัดโซกเป็ด
7.วัดวังตะคร้อ
8.วัดพระพายหลวง
9.วัดปากคลอง
ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศร
ัทธาทุกท่านมา. ณ ที่นี้
#บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำ สาธุ. สาธุ สาธุ

จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ทำบุญปีใหม่ตลาดวัดตระพังทองและร่วมบุญพิธียกพระขึ้นซุ้มประตูวัด
รายละเอียด:

 

 ทำบุญปีใหม่ตลาดวัดตระพังทองและร่วมบุญพิธียกพระขึ้นซุ้มประตูวัด

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กฐินสามัคคีสายบุญทั้ง 18 สาย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
รายละเอียด:

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขออนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีสายบุญทั้ง 18 สาย

ประกอบด้วย

1 นายสุทัศน์ เหมลักษณ์ไพโรจน์

2 อาจารย์ฤดี ดวงคำ
และโรงเรียนอนุบาลการกุศล วัดตระพังทอง

3 นายประโยชน์ คงพิรอด

4 นายเสงี่ยม อ่อมอินทร์

5 นางกฤษณา สุทธิยงค์

6 คุณวราภรณ์ พุ่มทอง 

7 คุณสมปอง มีอินทร์

8 อาจารย์สิพิม เรืองจันทร์

9 คุณแสงดาว หินประกอบ

10 นางเนียม วันจันทร์

11 นางบัวลอย อยู่มา

12 คุณพัชรี พ่วงแผน 

13 คุณสมคิด ก้อนกลิ่น

14 คุณจำนัน อยู่มา

15 ป้าหัด ทรัพย์สิน

16 คุณคำนึง หอมทอง

17 ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง

18 ชุมชนบ้านใต้

 

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดทั้งกุศลทานบารมี ที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจุบันนี้ขอให้ปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยโภคสมบัติ นิพพานสมบัติ และจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญฯ

จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5  [ถัดไป]
มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com