ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
ประวัติลอยกระทงสุโขทัย

 

 

กิจกรรมลอยกระทงที่วัดตระพังทองเมืองเก่าสุโขทัย ได้ถือกำเนิดและเริ่มต้นฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีไทย ในการลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดตระพังทอง. เมื่อประมาณปี ๒๔๗๐ โดยพระราชประสิทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปของชาวจังหวัดสุโขทัยว่าท่านเจ้าคุณโบราณวัตถาจารย์(หลวงปู่ทิม วัดราชธานี). โดยในช่วงเวลานั้นท่านได้จัดให้มีพิธีลอยกระทงตามศิลาจารึก เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ในจังหวัดสุโขทัย ที่สระน้ำวัดตระพังทอง ต่อมาได้จัดเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย. จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย คือถ้าพูดถึงจังหวัดสุโขทัยแล้วคงจะไม่พ้นเรื่องของงานลอยกระทง

 

 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา
ทางวัดตระพังทองจึงได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ทุกวันพระและวันอาทิตย์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำของทุกเดือน ซึ่งโดยปกติก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระและวันอาทิตย์อยู่แล้ว ในเวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไปในโอกาสนี้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสวดมนต์ก็จักได้ร่วมลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชาด้วยและซึ่งในวันนี้วันที่ 17 มกราคม 2561 

เป็นนิมิตหมายอันดีในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยท่านสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมา กราบสักการะ หลวงพ่อขาวและปูชนียสถานที่สำคัญของวัดตระพังทอง จึงถือโอกาสนี้ได้ร่วมลอยกระทงที่สระน้ำวัดตระพังทองด้วย เป็นครั้งแรกของการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบสาน เชิดชู วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย

ลอยกระทงสุโขทัยลอยได้ทุกวันเพ็ญ 12 เดือน 

 

 

 มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com