ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง 
        

               ไตรภูมิพระร่วง หรือ ไตรภูมิกถา คือ วรรณกรรมชิ้นเอกยุคกรุงสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1888 นับเป็นเวลา 7 ปีก่อนที่จะเสด็จออกผนวชในพ.ศ. 1905 แสดงให้เห็นถึงความสนพระทัยในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ไตรภูมิกถาเป็นวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ตราบเท่าจนปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาความรู้จากคัมภีร์ต่าง ๆ ถึง 32 คัมภีร์ในการรวบรวมข้อมูล ทั้งพระไตรปิฎก อรรถกถา และปกรณ์พิเศษ นับว่าเป็นการอ้างอิงที่หาได้ยากในหนังสือรุ่นเก่าเช่นนี้ เป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสลดหดหู่และหวาดกลัวในการกระทำบาป เกิดความรู้สึกรื่นเริงยินดีในบุญกุศล อาจหาญในการมุ่งมั่นกระทำคุณงามความดี ไตรภูมิกถาจึงเป็นทั้งคำสาปแช่ง และคำสั่งสอนสรรเสริญ เป็นกรอบสังคมมิให้ออกนอกลู่นอกทางจนเกิดความสับสนวุ่นวาย และยังช่วยในการแผ่ธรรมานุภาพ เผยแพร่พุทธศาสนา เป็นผลให้อาณาจักรของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) มีความสงบสุข
          สาระสำคัญของไตรภูมิกถา คือ พรรณนาถึงเรื่อง การเกิด การตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิทั้ง 3 (ไตรภูมิ) คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิด้วยอำนาจของบุญและบาปที่ตนได้กระทำแล้ว จบเรื่องราวการกำเนิด (เกิด) การตาย (เทวดาจุติ) ของสัตว์ทุกชนิดในภูมิทั้ง 3 แล้วเป็นการพรรณนาถึงภูเขา แม่น้ำ ในจักรวาล ซึ่งมีเขาพระสุเมรุราชเป็นแกนกลาง แวดล้อมด้วยกำแพงน้ำสีทันดรสมุทรและภูเขาสัตตบรรพต อันประกอบด้วย ภูเขายุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัศนะ เนมินทร วินันตกะ และอัสสกัณณะ จากนั้นก็เป็นเรื่องพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวนพเคราะห์ ดาวทั้งหลายในจักรวาล ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกให้เรารู้วัน เดือน ปี ฤดูกาล และบ่งบอกให้เรารู้จักเหตุดี เหตุร้ายนานา นอกจากนี้ก็เป็นการพรรณนาทวีปทั้ง 4 รอบภูเขาพระสุเมรุราช และเน้นลงที่ชมพูทวีปซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุราชและเป็นที่อยู่แห่งพญาครุฑ
          มีการกล่าวถึงกัปกัลป์ วิธีการกำหนดอายุของสัตว์และโลกทั้ง 3 ภูมิ การวินาศ การอุบัติ น้ำประลัยกัลป์ การสร้างโลกสร้างแผ่นดินตามคติพราหมณ์ ไตรภูมิกถาจบลงด้วยนิพพานกถาว่าด้วยนิพพานสมบัติของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน อันเป็นวิธีตรงและถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนามรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com