ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดตระพังทอง
dot
bulletประวัติวัด ฉบับสืบค้น
bulletตำนานอุโบสถวัดตระพังทอง
bulletรอยพระพุทธบาท
bulletสิ่งสักการะบูชา
bulletพระร่วง ขอมดำดิน
bulletมหาสติปัฏฐานสูตร
bulletพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย
bulletเบญจศีล เบญจธรรม
bulletประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเก่าเมื่อ ๑๐๐ ปี
bulletประวัติลอยกระทงสุโขทัย
bulletบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
bulletWat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town
bulletพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๖๙ นิ้ว
dot
ข้อมูลอาคารสถานที่
dot
bulletศาลาพิบูลวราศรัย
bulletศาลาพระร่วง-ขอมดำดิน
bulletศาลากสิกร
bulletอุโบสถเกาะกลางน้ำ
bulletศาลาวิมลประชาสรรค์
bulletเมรุ
dot
ตำนานพระร่วง
dot
bulletข้าวตอกพระร่วง
bulletพระร่วงหลังรางปืน
bulletสุภาษิตพระร่วง
bulletทำนบพระร่วง
dot
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
dot
bulletวันวิสาขบูชา
bulletวันมาฆบูชา
bulletวันอาสาฬหบูชา
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันออกพรรษา
bulletวันอัฏฐมีบูชา
bulletวันพระ-วันโกน
dot
ทศชาติชาดก
dot
bulletพระเตมีย์ชาดก
bulletพระมหาชนกชาดก
bulletพระสุวรรณสามชาดก
bulletพระเนมิราชชาดก
bulletพระมโหสถบัณฑิตชาดก
bulletพระภูริทัตต์ชาดก
bulletพระจันทกุมารชาดก
bulletพระนารทดาบสชาดก
bulletพระวิทูรบัณฑิตชาดก
bulletพระเวสสันดรชาดก
dot
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)
dot
bulletแนะนำหน่วย อ.ป.ต.
bulletระเบียบมหาเถรสมาคม
bulletหน่วยอบรมประชาชนตำบล ๖๑
dot
เทศกาลงานประเพณี
dot
bulletตรุษสามสงกรานต์สี่
dot
ติดต่อสอบถาม

dot
bulletโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดคระพังทอง
Wat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town

9 Sacred Places

Wat Tra Phang Thong Temple, Sukhothai Old Town

1. Wat Tra Phang Thong Chapel

  

            Wat Tra Phang Thong Chapel built with ancient brickwork The roof made from wood, roof tiles, terracotta, Choha, Bawaka, Hangsang, made with "chinaware" that made like dragons. The gable is made of mullion wood on both sides. Wooden ceiling with two wooden doors On the west side Four windows made of wood Ancient plaster wall Two-tiered battlements Made of slate, the building is 8 meters wide and 15 meters long. There are the walls around the building. There are 5 entrances, one on the west side (front), two on the north side (on the side), two on the south side (side), according to history. By Phraya Ronachai Chanyut (Krut Hongsanant) in 2450. Wat Tra Phang Thong Chapel is a sacred temple. Most people believe that it is the Maha Utta Church. Because there is only the front door without the back door The temple is located on the island in the pool and facing west. Which is expected to be few in Thailand Assumed that it was built to turn into the Phra Maha That Chedi, Wat Mahathat, which was presided over in the city center. Inside the chapel enshrined the stucco Buddha image of Sukhothai period, Mara Mara, lap width of 8 inches high, from the base of the Buddha statue to 72 inches long. class The first floor is a base of lotus leaf. The lower two parts are simple, base on width 9 inches, length 101 inch, base below 109 inches, length 157 inches, according to history, have been partially restored in the year 2450, along with the restoration of the chapel at that time is a Buddha image. Stucco and polished white mortar. The People called "Luang Pho Khao". Later in the year 2483, there was a person who had a faith named Ms. Luan have been renovated with roofing tiles and renovation of the church wall to ensure stability can be used to make the shrine more convenient. After that, in 2003 has been restored once more by the old town believers Which was restored by adding beams and pillars. There is a white concrete mortar behind both the roof tiles and the roof. The leaves are the Sangkhalok community. Which this chinaware has been donated by Suthep Sangkhalok. This restoration is considered to have received a lot of faith and unity from people in the old town community. Therefore, the restoration of the chapel was done well and used to do the dharma until today.

 2. The Pangoda in the middle of the water in Wat Tra Phang Thong

 

            A stupa is like a bell shape of Sukhothai’s era art. According to the history of Sukhothai era, the pagoda is made of laterite stone, the base size is 16 meters, length of 16 meters, height 24 meters, located behind the temple on the island in the pool. The old stupa of the broken chedi appeared to appear on the south side of the chedi, indicating that the construction of ancient pagodas would bring steel into the core of the top of the pagoda. In order to make the structure strong and secure in the year 2444, when Somdej Prince Chao Phraya Naritsanuwatwong and BC 1907, The Crown Prince Chaofa Maha Vajiravudh (King Rama 6) came to Sukhothai, found that there were 8 remains of the pagoda appearing around the island in the middle of the water and damaged. At present, there is no trace of that pagoda.

 3. The Buddha's footprint


   

 

            The Buddha’s footprint in Sukhothai era was carved into a pattern of auspicious pattern, carved on a stone, size 1.25 meters, length of 260 meters, thick 22 cm. At the edge with 54 rounds of asterisks in the footprint of various allegory designs according to the history of Bhuddha. King Maha Dhamma Racha Lithai which is located in the southwest of the old town Later in the year 2471, Phra Athitthavarn (Timy Thinno), former abbot of Rajathani Temple and former primate of Sukhothai There is a suggestion to invite the footprint from the top of Phra Bat Yai or Sumon Kut hill. Enshrined in the island in the pool By constructing a monument to the monument of the elevation of 2 meters high. The top is a lotus-shaped pagoda. There is an annual event to worship Buddha's footprints or 4 month merit work since then, which is the 6th day of the fourth lunar month and the restoration of the Mondop once more during the Fine Arts Department's reconstruction. Later in 2007 Have made additional renovations By receiving support budget from Muang Kao Subdistrict Municipality Which Mr. Suthat Hemlak Phirot Being a mayor and receiving a donation Leaves from the shop At present, there is still a ceremony to worship Buddha's footprint or 4 month merit every year.

 4. Holy Pond in Wat in Tra Phang Thong Temple

 

            Sukhothai province uses water from the sacred water source of 3 places to bring the royal wedding ceremony in the coronation of His Majesty the King Rama 10. Consisting of Ancient pond within Tra Phang Thong Temple, Mueang Kao Subdistrict, Mueang Sukhothai District, Bo Kae Ancient Water Pond Within Khao In Temple, Tha Chai Subdistrict, Si Satchanalai District And Bo Thong Ancient Pond Away from Khao In Temple, about 3 kilometers northeast, during Saturday, April 8, 1982. Mr. Maitri Tritilanan, Governor of Sukhothai Province Presided over a ceremony to sacrifice holy water From holy water, ancient gold pond, Tra Phang Thong Temple, Mueang Kao Subdistrict, Mueang District, Sukhothai Province, Mr. Sumit Kerdkum, Deputy Governor of Sukhothai Province Presided over a ceremony to sacrifice water from Bo Thong Ancient Pond and Mr. Suchat Thikasuk, Deputy Governor of Sukhothai Province Presided over a ceremony to sacrifice water from Bo Kaew ancient water wells From then, the water from the sacred water source of the 3 places is enshrined within the temple Phra Sri Rattana Mahathat Temple, Ratchaworawihan (Wat Phra Prang), Si Satchanalai District, Sukhothai Province, which is the place for the Royal Wedding Ceremony On Monday, April 8, 1969.

 5. Sukhothai Loi Krathong at Wat Tra Phang Thong Temple

             Loi Krathong activity at Tra Phang Thong Temple, Mueang Kao Subdistrict, Mueang Sukhothai District, Sukhothai Province appeared and started to restore Thai culture. In the Loi Krathong offering as a buddhist shrine around the year 2460 by Phra Rachathit Former Sukhothai Provincial Primate, or commonly known as the Sukhothai people, said that Chao Khun Boran Wat Charn (Luang Pu Tim, Wat Ratchathani). At that time, there is a festival at the pond of Wat Tra Phang Thong Temple according to stone inscription. Later it was organized as the annual event of Sukhothai Province at the Sukhothai Historical Park. Until being widely known throughout the country became a symbol of the province Loi Krathong event is a promotion of good culture and tradition and promote Buddhist activities, offering Buddhist offerings and promoting tourism, community economy The Wat Phrabangthong therefore organized Loi Krathong activities. Every day, Buddha and Sunday Especially in the full moon, up to 15 nights of every month Which is usually a prayer activity every day, monks, and Sundays already, at 4:00 pm onwards.

   6. Give alms to a Buddhist monk at wooden bridge. Dawn of Sukhothai

 

            Sukhothai means Dawn of happiness Buddhism is very prosperous. When King Ramkhamhaeng the Great by most people communities often put alms in their own communities. The monks would normally walk alms For tourists who are interested in food will put the bowl in the market together with the activities to put the bowl to receive the dawn of happiness will be held every year during the Loi Krathong event, candle festival considered as one of the activities of this event. Tourism Authority of Thailand (TAT)of The Sukhothai office saw that Putting a bowl to receive the dawn of happiness should be another important activity in Sukhothai is the way of Thai way of Buddhism according to the meaning of the dawn of happiness to help promote tourism in the old town community and Sukhothai province. In particular, Tra Phang Thong Temple is a temple located in the Sukhothai Historical Park which has beautiful wooden bridges. Suitable for organizing such activities Therefore brought to the Governor of Sukhothai Province (Mr. Piti Kaew Saisom) and Deputy Governor of Sukhothai Province (Mr. Ronachai Chittiset), who has been approved TAT therefore invited relevant tourism agencies, such as DASTA 4, Tourism and Sports, Sukhothai Province, to visit the Abbot Thong Temple abbot. To discuss the possibility of organizing such activities At the end of April 2015, from the discussion, therefore, the organizing of activities to put alms bowl on Arun on 15 May 2016 by TAT Sukhothai Branch) invited private sector agencies Related communities Media in the area, sharing alms and making public relations media, creating awareness Entering the alms bowl for dawn is an ongoing activity that has become known and is an activity that promotes the tourism of Sukhothai. Another important activity at 06.20 am.

  7. Phibul Warasai Pavilion (Sermon hall in a monastery of Wat Tra Phang Thong)

  

             Phibul Warasai Pavillion is the first building that made from brick building. By receiving a budget from Field Marshal Plaek Pibulsongkram (former Prime Minister) to support the construction in 1946, with the objective of being a temple hall, making merit and merit in various ceremonies and organizing as a brick temple pavilion First beautiful in those days until it was rumored that it was very beautiful.

            Later, around the year 1986 - 1983 when the Fine Arts Department came to manage the area In the time that Mr. Nikom Mossikamama was the head of the Sukhothai Historical Park project (at that time), the idea was to relocate the temple that was coupled with the ancient monuments to be built at Wat Tra Phang Thong. Therefore obtained a legal act for the Salai Khit Mai Temple Come to Wat Phrabangthong and build a complement to the original Pibul Warasai Sala on the north side as a cement By bringing the wood to be added to the south Collectively called this pavilion "sermon hall in a monastery Golden Temple "later in the year In 2009, there was a group of believers from Samut Prakan province, led by Master Thesis - Khun Pranee Chaipham, with relatives of Dharma. The Faculty of Father Suing Saengkheaw with relatives and believers in the old town made merit ceremony The preamble of the restoration of the sermon hall again Which has changed the roof tiles, the surrounding walls, the pillars of teak, the ceiling, and the porch in front of the pavilion added outside As concrete floor, tiling, etc. In this regard, he also received a wooden offering to repair the pavilion floor, further from the math teacher of the word, which is considered a major restoration once again. At present, the Sala Thong Temple, Golden Temple As a center for the activities of the old town community Whether it is worship work, Buddha's footprint, month 4, ordination ceremony, merit making on the Sabbath day, and other community activities student Including various agencies as well.

  8. Phra Ruang and Khom Dam Din’s Story

 

             In the days of Past Former Sukhothai Provincial Primate has given the moot to monks the opportunity to built the temple hall pavilion in the old abandoned temple. So that the monks can take care of the antiquities. He therefore gave the monks to build a monastery. The former temple was abandoned, including Wat Mahathat, Tra Phang Thong Lang Temple, Phra Phai Luang Temple, Wat Si Chum, and Chetuphon Temple. South of Wat Mahathat (The tamarind forest area) consists of a monk's salutary pavilion, one of which is the construction. "Kuti Phra Ruang", according to the legend that Phra Ruang, who ordained at Wat Mahathat, Sukhothai  was sweeping the temple grounds. Khom has been able to come to find Phra Ruang but do not know who is the Phra Ruang. Therefore negotiated with Phra Ruang and became a stone in the upper half therefore is a myth that one believes that Phra Ruang has merit have sacred words This old Phra Kut Phrai is located near the south bridge of the current Mahathat Temple. Later, around 2527, it was moved to the front gate of the island's eastern entrance to Tra Phang Thong Temple. Which is the worship and sacred thing of the old people, the Phra Ruang Chao and the Lord Buddha. Made of stucco, with a height of 6 feet, the height of 75 cm, made of stucco as well In addition, inside Phrai Ruang also enshrined the statue of the Mother of Ya. And the image of the Ruang in motion was sweeping the legendary temple yard as well.

 9. Wang Majcha, Wat Tra Phang Thong (Fish feeding Area)

 

 

            Wang Majcha Fish Park Wat Tra Phang Thong is a large pond with an area of ​​20 rai. In the pool there are various natural fish species such as Pangasius, catfish, carp, which is the Macha Palace. In order for the fish to come to live and to be used as a tourist attraction or recreation place In the temple area with shady trees Visitors can go to make merit. Pay respect to the Buddha at any time. In the temple there are flowers, incense, candles to worship to pay homage throughout. Wang Majcha is also a place to release fish. To make merit to redeem life as well In the temple, there is a seed meal for feeding fish. Which makes the temple have income to be restored Senasana and various places within the temple.มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 , 085-052-3797 traphangthong@hotmail.com