ReadyPlanet.com


ธปท. mulls มีเสถียรภาพเพื่อชำระค่าสินค้า, บริการ


 

ธปท. mulls มีเสถียรภาพเพื่อชำระค่าสินค้า, บริการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังพิจารณาส่งเสริมการใช้ Stablecoin เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ โดยเฉพาะในบางกรณี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมทางการเงิน

ธนาคารกลางได้ร่างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและคาดว่าจะมีการดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากนี้ ธปท. ยังศึกษาวิธีที่ธนาคารกลางของประเทศอื่นๆ กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

โฆษณา

ธนาคารกลางบางแห่งสั่งห้ามการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด โดยบางธนาคารสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะที่บางแห่งใช้นโยบายที่เป็นกลาง ศักดาภพ ปัญญานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจและนโยบายของ ธปท. กล่าว

 

ตัวอย่างเช่น เอลซัลวาดอร์ยอมรับ Bitcoin เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย

ประเทศจีนห้าม cryptocurrencies ทั้งหมดและมองว่า cryptocurrencies และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency นั้นผิดกฎหมาย

ธนาคารกลางหลายแห่งมีจุดยืนที่เป็นกลาง ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมการใช้ในบางกรณีและห้ามในบางกรณี

ธนาคารกลางของสิงคโปร์ควบคุมโทเค็นดิจิทัล ซึ่งเข้าข่ายเป็น e-money ภายใต้พระราชบัญญัติบริการชำระเงิน ในขณะที่ธนาคารกลางของมาเลเซียกล่าวว่า cryptocurrencies ไม่ถือเป็นเครื่องมือในการชำระเงินทั่วไป

นายศักดิ์ภพกล่าวว่า ธปท. ยังยืนหยัดเป็นกลางเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังไม่สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงิน แต่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

สินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาสูงและความเสี่ยงจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และการฟอกเงิน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพ่อค้า ธุรกิจ และผู้บริโภค


ที่มา  https://www.bangkokpost.com/business/2252783/bot-mulls-stablecoins-to-pay-for-goods-services

สนับสนุนโดย :   บาคาร่ามือถือ    ที่มาแรงที่สุดผู้ตั้งกระทู้ Swiss99 (pordprankarngan255-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-01-25 15:05:53


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลมรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการะแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข